Преместване на сървърен хардуер в София

В списъка на сложните работи, свързани с превоза на стоки, има преместване на сървърен хардуер в София. Услугата е търсена при преместване на офис. Когато, освен офис оборудване, компютри и мебели, се изисква да разглобявате, зареждате и транспортирате скъпи сървъри и резервни енергийни системи.

Проблемите за превозвачите включват срокове за изпълнение на задачите. Услуги на клиенти – представители на бизнеса. Опитът да се намали времето на престой, демонтирането и сглобяването на сървърния хардуер се извършва в кратък срок. В повечето случаи сървърите се транспортират вечер или през нощта през уикенда.

 

Преместване на сървърен хардуер в София

 

Само правилното планиране на преместването ще намали времето за прост бизнес, клиентите са уверени. За ИТ оборудване е предвидена специална схема за бързо решаване на проблема:

 

Преместване на сървърен хардуер в София

 

  1. Клиентът кани изпълнителя до стаята за сървъри и посочва оборудването, което ще се транспортира. Представителят на транспортната фирма извършва измервания и указва приблизителното тегло на оборудването. В подготвителния етап се посочват опаковките на сървърите, стелажите, аксесоарите и непрекъсваемите захранвания.
  2. Представителят на транспортното дружество за сървърното оборудване избира съответния транспорт. Покритото тяло, мекото окачване на автомобила, наличието на хидравличен товарозахват и други изисквания на клиента са безусловни. От своя страна, превозвачът препоръчва клиентът да опакова скъпо оборудване в фолийни опаковки и картонени кутии.
  3. Зареждането на сървъри и аксесоари в корпуса на камиона се извършва под ясните указания на системния администратор на клиентската компания. Само IT професионалист знае как правилно да инсталира сървър за транспортиране. Неоторизираното натоварване на оборудването от превозвача е разрешено, ако има писмено потвърждение от клиента.
  4. Разтоварването на хардуера на сървъра и доставката му до инсталационния сайт се извършва от товарачи на транспортната компания. Разопаковането на сървъри, непрекъсваемите захранвания и аксесоари се извършва от системни администратори. Участието на мобилните оператори в разопаковането на сървърен хардуер е разрешено само по искане на клиента.

Съгласно изброените правила преместване на сървърен хардуер в София няма да причини проблеми на потребителя на услугата или изпълнителя. Само внимателно отношение към скъпото оборудване от страна на двете страни на сделката ще реши задачата.

Професионалистите препоръчват на клиента и превозвача да разпределят едно лице от държавата, което да контролира товаренето и разтоварването.

Преместване на сървърен хардуер в София

 

Въоръжени с маркери, представителите на компанията ще помагат на товарачите и системните администратори в работата си. Поставянето на номерацията върху опакованото оборудване по време на товаренето ускорява разтоварването на оборудването и доставката до мястото на инсталиране. Маркировките върху кутиите помагат на натоварването на товарачите по отношение на теглото и размерите на оборудването. При частично зареждане на сървъри за предварителен сървър маркирането намалява времето, необходимо за намиране на необходимите структурни елементи.